Помет Х 2021

У нас 11.07.2021 года родились котята от
Папа Da Vinci Sternenburg и мама Alfa Mos Lakshestar.
Котята девочки:
Xenia Mos Lakshestar — резерв.
Подробнее.
Котята мальчики
Xylon Mos Lakshestar  — резерв.
Подробнее.

Xander Mos Lakshestar  — резерв.
Подробнее

Xerxes Mos Lakshestar — резерв Латвия.
Подробнее.
Xavier Mos Lakshestar — резерв.
Подробнее.

Xenon Mos Lakshestar — резерв.
Подробнее.