Litter G 2022

У нас 06.05.2022 года родились котята от 
Папа Da Vinci Sternenburg и
Мама Utopia MOS Lakshestar
Котята девочки:
Golden Dream Mos Lakshestar — резерв.
  Подробнее. 
Котята мальчики:
Graf Mos Lakshestar  — резерв. 
Подробнее.  

George Mos Lakshestar  — резерв.
Подробнее. 
Gvidon Mos Lakshestar  — резерв.
  Подробнее. 
Grand Mos Lakshestar — резерв. 
Подробнее.